Channeling 7/11/23

Verlangen naar VRIJHEID is de volgende stap

Vrijheid is het thema van vandaag.
Vrijheid is een belangrijke waarde die de komende tijden steeds meer naar voren zal komen, wakker worden in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Verlangen naar vrijheid!
Deze vrijheid zal uiteindelijk weer de nieuwe manier van samenleven worden. Ieder zal uitdrukking geven aan zijn/haar eigen inspiratie van binnenuit op een manier die niet gevormd is van buitenaf (geconditioneerd) maar die van binnenuit tot stand komt (oorspronkelijk).

Het zal ook duidelijk worden dat deze vormen op een magische en perfecte manier in elkaar over zullen gaan, bij elkaar passen, elkaar aanvullen en zo tot een nieuwe manier van samenleven, samenwerken gaat leiden.
In deze fase is er een diepgaande transformatie bezig waarin oude conditioneringen oplossen, valse zekerheden loslaten, waardoor er een dieper gevoel van innerlijke veiligheid en zekerheid ontstaat.
Een verlangen naar vrijheid, vrije expressie, van binnen naar buiten zal de volgende stap zijn. Ieder die deze boodschap leest, voel van binnen hoe er een stroming hunkert om door te mogen komen van binnenuit, dat er een verlangen leeft dat geleefd wil worden.

Voel dat dit verlangen een immens krachtige scheppende energie is als deze toegelaten en gevoeld wordt, en er ook naar gehandeld wordt en uiteindelijk tot een volmaakt gevoel van vrijheid zal leiden. Dus niet door je af te zetten tegen dat waar je je niet langer mee wenst te verbinden maar door ruimte te maken en aandacht te geven aan datgene waar je écht naar verlangt om je energie mee te verbinden. En deze shift in aandachtverbintenis is nu belangrijk. Ga niet in reactie, in rebellie. Ga in overgave naar het verlangen dat van binnenuit vorm wenst te krijgen.

Blijf dicht bij jezelf en durf te vertrouwen dat er een immens krachtige energiestroom vrij komt wanneer dit verlangen ruimte krijgt, wanneer het gevoeld en gevoed wordt en wanneer er kleine stappen worden gezet om dit verlangen steeds meer vorm te geven.
Als je deze energie blijft volgen ga je na verloop van tijd merken dat deze een gevoel van onwankelbare zekerheid gaat binnenbrengen. Zekerheid die niet langer van buitenaf maar van binnenuit komt.

Dit is waar jullie als collectiviteit voor staan, dit is het verlangen van de ziel van de mensheid, dit is de volgende stap.
Van schijnzekerheid naar innerlijkheid, en van innerlijkheid naar verlangen, en van verlangen naar schepping, nieuwe schepping, vervullende schepping, .. schepping in vrijheid, schepping in overvloed.