Onze visie:

Een samenleving die verlangt naar levenskwaliteit
We leven in een tijd waarin bestaande economische wetmatigheden geen rotsvaste zekerheid meer bieden en waar ook religieuse en morele waarden afbrokkelen. Steeds meer mensen zijn op zoek naar nieuwe sleutels, nieuwe wegen.

Sleutels voor verandering
Wij geloven dat de sleutels voor persoonlijke vervulling en maatschappelijke transformatie niet extern van onszelf dienen gezocht te worden maar in ons eigen innerlijke weten. Diep vanbinnen leeft er in veel mensen een droom die geleefd wil worden, een bijdrage die in lijn is met het eigen talent en in voeling met het hartsverlangen. Wanneer mensen opnieuw rust inbouwen en gaan vertrouwen op hun eigen innerlijke ‘weten’, weer in voeling en liefde met zichzelf, komt de diepere bezieling tot leven.

Een bronplek als verankeringsbasis
Het Katalpa Life Center, de plek waar mensen in verbinding met zichzelf en elkaar kunnen herbronnen, een optimale omgeving waaruit betekenisvolle initiatieven voor de maatschappij voort kunnen vloeien. Een plek waar ook organisaties en bedrijven inspiratie kunnen opdoen voor innovatie, teambekrachtiging en het uitlijnen van hun bedrijfscultuur.
Belangrijk aan de plek is dat ze harmoniserend inwerkt door de zuivere lucht, rust & stilte, pure voeding, duurzaamheid en liefde voor mens, dier en aarde.

Laagdrempelig mét engagement
We willen het Katalpa Life Center openstellen voor mensen en ondernemingen die bewust de keuze maken om het beste van zichzelf te ervaren en te delen. Het genereuze gedachtengoed is een basispeiler van ons project. Het is een rustplek maar bovenal een bronplek waar de focus ligt op verdieping van de hartsverbinding en de eigen bezieling, van waaruit creatie een vanzelfsprekende volgende stap is. De bronplek draagt op deze wijze bij aan de levenskwaliteit van de ruimere samenleving.

Incubator-plek
Vanuit economisch perspectief zien we deze plek als een incubator voor een ‘Geef-economie’. We geloven dat wie geeft, in veelvoud ontvangt, en daardoor nog meer kan geven. De plek geeft haar rust en kwaliteit, Janneke en Bart geven hun liefde en aanwezigheid, het In Zelfliefde en Life Mastery trainingsmateriaal opent het hart en vormt de geest. De samenwerking en ontmoetingen tussen mensen zal ontstaan geven aan een het Life Mastery Netwerk dat als thuisbasis zorg zal dragen voor de continuïteit van het engagement. Uiteindelijk is het geheel gericht op Toegevoegde Waarde creëren voor mens en samenleving en zo een alternatief te bieden voor de huidige focus van bedrijven veelal eenzijdig gericht op winstmaximalisatie en waarde-onttrekking. True Wisdom creates with a Generous Heart!


Welkom om samen met ons mee op pad te gaan!