Genereuze economie 

nog tot maart 2021 verblijven aan een basisbedrag

 

Een jaar lang experimenteren met Genereuze-economie

We besloten in het voorjaar van 2020 om een genereuze economie experiment aan te gaan. Als ieder geeft, stroomt overvloed.
We wilden zien of wij en onze gasten klaar waren voor deze nieuwe werkelijkheid.
Concreet boden we ons verblijf laagdrempelig aan een basisbedrag aan en lieten onze gasten bepalen wat ze wilden bijdragen.
Ons uitgangspunt was het volgende: indien de bijdrage een weerspiegeling is van de kwaliteit die we aanbieden, zal het centrum verder kunnen gaan met dit aanbod, zijn de vaste kosten van verblijf gedekt en is er financiële marge voor verdere uitbouw.
De zwakke schakel aan dit experiment is dat het alleen werkt als iedereen meedoet. Spannend dus!

Waarom Genereuze Economie?

We stellen vast dat de bestaande markt-economie hoofdzakelijk uitgaat van aanbieden en geven als middel om te krijgen en te hebben.
De basis hiervoor is een aangeleerd gevoel van angst voor tekort en hoort bij het menselijke Ego.
Alleen al de gedachte aan tekort (of een mogelijk dreigend tekort) doet de mens teruggrijpen naar controledenken, vasthouden en strategisch handelen. 
De paradox is echter dat juist de mensen die vasthouden aan de gedachte/het gevoel voor tekort geconfronteerd worden met een steeds grotere behoefte aan 'hebben' waardoor de angst voor tekort steeds groter wordt. Het 'tekort-gevoel' werkt als een zelf-vervullende profetie. Mensen die steeds blijven bevestigen dat ze tekort hebben, ervaren steeds meer tekort waardoor ze in angst en afgescheidenheid leven en steeds meer hun hoofd in plaats van hun hartsverlangen gaan volgen. Het resultaat is wat we rondom ons zien, een samenleving die mank loopt, gedreven door angst, stress, groeiende armoede, burn-outs, zelfdoding.
Tijd dus voor een nieuwe dynamiek, deze van de Ziel!

De Genereuze Economie is een economie van de Ziel. De Ziel, onze essentie, heeft permanent verbinding met de Bron van waaruit alle overvloed permanent doorstroomt in alle leven. Het enige wat de mens moet doen is zijn Ego (of mentale/emotionele filter) buiten houden zodat deze Levensstroom onbeperkt in alle aspecten van het leven kan doorstromen.

 

Terugkeren naar je Essentie en de keuze maken om vanuit je Essentie te leven opent je hart voor overvloed en nodigt automatisch uit om deze te delen en anders om te gaan met financiële middelen.
Bezit is niet langer de focus, doorgeven wordt de bron van vreugde en zingeving. Hoe meer je deelt, hoe meer je je opent om nog meer te ontvangen, zodat je nog meer kan geven.

Deze expansiebeweging is heerlijk om te ervaren, je voelt dat je eindelijk in lijn leeft met het Grote Leven (zoals de natuur dit ook doet: geef je 1 zaad aan de aarde, de aarde geeft je er 50 of meer voor terug!)

Het Genereuze Economie – EXPERIMENT eindigt (voorlopig) op 1 maart 2021

We spraken over een experiment omdat de ‘zwakke schakel’ in het systeem, de mens zelf is. Energie kan enkel stromen en uitdeinen indien iedereen mee doet. Bij éénzijdige generositeit stopt de Levensstroom.

Het werd een uitdagend jaar. Dankbaar voor de interessante interactie die er ontstond, doch uitdagend omdat veel van onze gasten nog onvoldoende in verbinding leven met de Ziel-essentie en het vertrouwen missen dat overvloed hun deel is. Het resultaat is, dat de dankbaarheid in woorden, niet altijd concreet kon terugstromen in financiële termen. Als we de balans opmaken merken we dat de vrije bijdrage de werkelijke kost van ons centrum en zijn verdere uitbouw niet draagt. We zullen dus kiezen voor een tussenstap, een vaste en correcte prijs voor verblijf. Later, als er voldoende doorstroming is, zullen we wellicht voor een community-bijdrage gaan. 
Onze écht laagdrempelige prijzen willen we reserveren voor de mensen die met ons in jaartrajecten gaan. Zo zetten we onze generositeit verder. Het Katalpa Life Center als thuisbasis voor hen die écht Thuis willen komen bij hun diepere Zelf en vanuit deze Essentie vorm wensen te geven aan hun werkelijkheid. Dit proces aangaan vraagt enige vorm van consequentie, continuïteit en engagement. Onze plek wil deze continuiteit ondersteunen. 

 

Wat betekent dit concreet voor jou?
(tot 1 maart 2021)

Wij bieden: 
Een pure en kwaliteitsvolle plek voor wie verlangt naar verbinding met rust, schoonheid en stilte om zo de relatie met zijn/haar eigen essentie (en overvloed) te verdiepen.
We doen dit op een zéér laagdrempelige en toegankelijke manier: ongeacht je verblijfsduur (weekend, mid-week of week) kan je nu voor een basisbedrag van €100 je Time out-verblijf boeken.
Je krijgt een privé of koppel/vriendenkamer en je mag gebruik maken van het retreatcenter met eigen salon, bibliotheek en compleet ingerichte keuken. De yoga-ruimte en de meditatieruimte zijn ook vrij te gebruiken. 
Wijzelf geven onze bewuste aanwezigheid, liefdevolle verbinding en een belangrijk deel van onze tijd en aandacht.
We ontvangen max. 6 verblijfsgasten per Time out- periode zodat de plek sereen blijft.

Wij vragen: 
Het basisbedrag van 100 € dekt de reële kost niet. Dit is belangrijk om te weten.  
Willen we het centrum laagdrempelig en toegankelijk houden - én structureel verder uitbouwen zodat vele mensen van ons en onze plek kunnen genieten, rekenen we op jouw financiële bijdrage aan dit co-creatief project.
Aan het eind van je verblijf zitten we even samen en bepaal je zelf - in volledige vrijheid - wél in verbinding met je eigen genereuze aard - wat je eigen financiële bijdrage is. Dus jij bepaalt jouw uiteindelijke prijs en bijdrage!  
Een genereuze bijdrage is voor ons belangrijk, alleen zo kunnen wij met hart en ziel kwaliteitsvol verder bouwen en ons centrum laagdrempelig blijven aanbieden. 
Weet je op voorhand dat je geen bijdrage wil/kan doen, boek dan een Time out-werkverblijf.

 

Hoe bepaal je nu de waarde van je bijdrage vraag je je misschien af? 

Wel eenvoudig, het is een concrete toepassing van onze tweede pijler "Innerlijk Luisteren”.
Je gaat tijdens je verblijf hier niet over nadenken. Aan het eind van je verblijf maak je het even stil en luister je naar wat er spontaan in je hart opwelt. Dit getal is juist. Je ego hoeft er dus niet wakker van te liggen of je wel genoeg of niet teveel betaalt. Je Ziel in verbinding met het Grote Leven weet wat juist is!
PS. Eens je met deze manier van besluitnemen contact maakt, zullen andere beslissingen in je leven veel eenvoudiger verlopen en werkelijk geïnspireerd zijn! (zo nemen wij trouwens al onze beslissingen)

 

Wil je graag bij ons komen verblijven?

 

Hoe mooi is het, als je via een ketting van ogenschijnlijk toevallige wegwijzers op een plaats terechtkomt die meteen zo...

Posted by Janine Eggebeen onย Monday, August 10, 2020