Jaartraject

Life Mastery from the Heart (start januari 2022)

 

Wij zijn de weg voorgegaan: vanuit Zelfliefde naar Meesterschap en uiteindelijk de progressieve realisatie van onze gezamenlijke droom en project het Katalpa Life Center. Het is een bronplek geworden waar Lichtwerkers Thuis komen, inspiratie en uitlijning vinden. De plek trekt prachtige genereuze mensen aan, gelijkgestemden, mensen die hun hart willen volgen. Met verlangens, soms duidelijk, soms nog wat ondergesneeuwd.

We hebben gezien dat mensen geïnspireerd zijn door onze weg en de nieuwe werkelijkheid die wij leven. En ook dat ze zoeken naar handvatten om structureel vorm te geven aan hun eigen nieuwe werkelijkheid, deze van de Ziel. Een leven in overvloed en vreugde, onbegrensde mogelijkheden, vrij van druk van buitenaf, scheppend van binnenuit, stromend, eenvoudig.

  • Ben jij ook zo iemand en voel je dat er zoveel meer in je zit, dat je dromen hebt die geleefd willen worden?
  • Voel je een dieper Ziele-verlangen waar je ruimte aan wil geven om zo échter, authentieker in het leven te staan?
  • Koester je het verlangen om je eigen droom/project concreet in de wereld te zetten maar weet je niet hoe, of sta je jezelf in de weg? Mogelijk is de richting en vorm nog niet helder?
  • Verlang je al heel lang -diep vanbinnen- om helemaal Thuis te komen bij jezelf, je Goddelijke Zelf?

  Dan ben je bij ons op het juiste adres!
  We willen je uitnodigen om met ons mee op pad te gaan.

  Spirituele workshop evenement

  We hebben enkele krachtige programma’s ontwikkeld die we in een geïntegreerd traject hebben samengebracht zodat de Geestkracht vanuit de kern van je Wezen, onbelemmerd kan stromen in een waardevol project voor jezelf en de wereld.
  We combineren de activatiekracht van Life Mastery met de vrijzettende inwijdende woorden van Jeshua in zijn Way of Mastery. We bouwen een kring van krachtige mensen die als een mastermind ondersteunend voor je zijn voor zowel de succesvolle weg naar ‘buiten’ als de bevrijdende weg naar ‘binnen’ – en dit tegelijkertijd (hetgeen uniek is!)

  Wat we gaandeweg geleerd hebben is dat échte schepping moeiteloos is, als ze vanuit de Bron komt. En je ook telkenmale opnieuw naar de Bron moet gaan voor inspiratie en doorstroming. Je wordt geleid, van binnenuit .. als je geleerd hebt het stil te maken, in overgave te gaan, en je geest juist gericht is. Niets kan je vreugdevolle expansie en voltooiing in de weg staan. Dit weten is bron van oneindig vertrouwen en vreugde.

  Dit wensen we je toe!

  We willen je graag meenemen in een krachtig jaartraject “Life Mastery from the Heart” dat je zal helpen om deze Bronkracht aan te boren en deze te leren richten in de wereld om zo vorm te geven aan je hartsverlangen. Hierbij Licht zijn in de wereld, is uiteindelijk de enige bestaansreden op aarde van vrije zielen.

   

  Wat kan dit jaartraject je concreet brengen?

  • Voelen dat je dichter bij jezelf komt en steeds meer jouw pad bewandelt
  • Eenvoud en een innerlijk gevoel van diepe vrede die steeds groter wordt
  • Helderheid over je verlangens en de vrijheid voelen om deze ook te leven
  • Een steeds verdiepend gevoel van innerlijk ‘Weten’
  • De kracht, het vertrouwen en de tools om concreet stappen te zetten in de uitrol van je project (als je dit hebt)
  • De ondersteuning van een groep gelijkgezinden die je vanuit verbinding steunen om voor je project/droom/verlangen te gaan
  • Steeds meer vrij komen van angst en belemmerende overtuigingen
  • Thuis-gevoel – gevonden hebben
  • Expanderende vreugde en vertrouwen

  De weg die we samen met jou gaan is een weg van Thuiskomen, een weg die voorbij het zoeken gaat. Om het in de woorden van Jeshua te zeggen “The way to the Kingdom is over, the way in the Kingdom begins”.

   

  We werken met het Life Mastery materiaal en de groepsmastermind aan de ondersteuning van jouw uiterlijk project (het verlangen/project/droom dat je in de wereld wil vormgeven).
  We werken met The way of Mastery van Jeshua en de groepsmastermind aan de ondersteuning van jouw innerlijk proces opdat jouw uitdrukken werkelijk een project van de Ziel, de Bron is.
  InZelfLiefde vormt een derde hoeksteen van het traject, zelfliefde is de basis van alles.

  Iedere maand ontvang je een nieuwe audio-channeling van Jeshua die je die maand specifiek inspireert en helpt verdiepen. Ondertussen bouw je verder aan het vormgeven van je eigen verlangen en project. Aan het eind van de maand komen we samen. We zorgen voor een veld waarbinnen optimale groei mogelijk is, door coaching, individuele begeleiding, lichaamswerk, groepsinteractie en contact met de natuur op ons centrum.

  De juiste balans vinden we door stilte, meditatie, inspiratieteksten, specifieke spirituele oefeningen en groepsuitwisselingen (yin – innerlijk proces) te combineren met stappen zetten, keuzes maken, angst en belemmerende overtuigingen los te laten en zo vorm te geven – concreet – aan wat jij in de wereld wil brengen en leven (yang – uiterlijk proces).

  En dit alles doen we samen, niet alleen op je eiland, samen, in verbinding met en gedragen door een co-creatief veld van bewuste liefdevolle mensen en de kracht van het Katalpa Life Center en de LichtMeesters die ons ondersteunen (Jeshua, Maria Magdalena, Hillarion, St Germain, Arcturius, ..).

  Het wordt een reis om nooit te vergeten, de reis van je leven! (*)
  (*) de woorden van de deelnemers aan jaartraject editie 2019

   

   

  Data:

  nog te bepalen voor 2022

   

  Kosten:

  Materiaal en begeleiding €1850 (excl BTW)

   

  Aanmelden:

  Deelnemers aan het Jaartraject delen hun ervaring: