Channeling over het thema ‘Financiële Overvloed’
Bron: Fortuna – Godin van Overvloed

Open je hart om te ontvangen wat ik aan je door wil geven.
Ik Ben Fortuna, de Godin van Overvloed.
Niet door wilskracht alleen kan de flow van financiële middelen tot stand komen. Er is iets meer nodig. Het is dit diep gevoel van verbondenheid met het Goddelijke in zijn Oorsprong dat de flow tot stand brengt. Er is zoiets als een diep ontspannen in zijn dat een basisvertrouwen verankert in je cellen waar je steeds opnieuw naar kan teruggrijpen. Laat je gedachten niet afdwalen van datgene wat je werkelijk diep vanbinnen verlangt – de verbinding voelen met je kern van Goddelijkheid.
Ik kom vandaag naar je omdat je Ziel een diep verlangen heeft om Oorspronkelijke Overvloed open te laten gaan. Je bent hiermee in verbinding en dit geeft voorwaarden voor geluk, doorstroming en financiële flow. Deze overdracht wil het accent leggen op dat wat je nog niet weet over je eigen overvloed.
Wanneer je verlangen groot genoeg is om je essentie weer te gaan leven, duiken er plots diepe angst en weerstandsgevoelens op die het dreigen over te nemen.
Waar je nu aandacht aan moet geven is om niet in strijd te gaan met deze gevoelens omdat ze juist aan de basis liggen van je pijn van afgescheiden zijn. Nu is het juist belangrijk deze op te tillen, te verheffen tot Goddelijke oplossing. In dit alchemistisch proces ontstaat er een diepe verlossing van al de oude lasten die je levenslang met je meedroeg en nu klaar zijn om ‘op te gaan’.
Heb geen haast met dit proces want dit is waar je hele leven om draait, dit is de essentie die je weer Thuis brengt en je de sleutels zal geven om anderen te helpen Thuis-komen. Wanneer de pijn en het verdriet groot zijn en de angst je overmant, weet dan dat dit tekenen zijn dat je nadert, dat je dichter dan ooit op weg bent een quantumsprong in je evolutie te maken.
Nu is het zaak ALLES te verwelkomen wat er in je leeft en opkomt, zowel binnen als buiten en in dit verwelkomen ligt de sleutel tot je bevrijding.


Vraag: Ja maar ik ken dit toch, niets nieuws!
Antwoord: Lieve mens, weten is niet voldoende, verlangen is niet voldoende, doen is niet voldoende, overgave ZIJN is wat er nu aan de orde is. Overgave aan je Grote Goddelijke Levenskern. Wat maakt dat overgave zich voltrekt? Openen-Voelen-Verwelkomen-Overdragen-Danken. Opnieuw openen – dieper voelen – verwelkomen – overdragen (in het hart en aan het Hoger Zelf) – danken. In dit alchemistisch proces verander je het lood van de afgescheidenheid in het Goud van Eenheidsgewaarzijn.


Vraag: Wat heeft dit met geld te maken?
Antwoord: Jouw verlangen is de overvloed te voelen, je angst los te laten voor tekort, de druk van ‘geld-verdienen’ volledig los te laten. Dit vraagt de diepste overgave aan je Hoogste Zelf, en deze overgave is een TOTAAL-Overgave.


Vraag: Dit lijkt een lang proces, hoe lang nog?
Antwoord: Dit kan lang lijken maar weet dat het niets is in vergelijking met de levenslange verstrikking in afgescheidenheid. Uw tijd nu is louterend en er voltrekt zich als het ware een diepgaande vrijzetting. Deze maanden zijn écht te benutten want uit dit alles gaat een Bron van Levende Wijsheid & Liefde ontspruiten die tot inspiratie van velen zal dienen. Gebruik dit dankbaar. Je tijd komt. Je hebt dit leven gekozen om een totale omwenteling en vrijzetting van het Zielebewustzijn tot stand te laten komen en dit is nu op kruissnelheid bezig. Geniet ervan (glimlacht).

 

Ik Ben Fortuna, Ik straal Liefde, Wijsheid en Overvloed in je Wezen opdat datgene wat al aanwezig is, wakker kan worden.
Uit dit alles ontplooit zich een verheven Goddelijk leven en heb vertrouwen om dit proces te laten voltrekken. Er is geen haast! Geniet van het proces!!!
Ik groet en omarm in Liefde, Wijsheid en Overvloed.


Fortuna.